เครื องผลิตน ําดื ม

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีสกำลังผลิต12000ลิตร/วัน. เครื่องกรองน้ำระบบ RO 600G ผลิตน้ำดื่มได้ วันละ 2,400 ลิตร/วัน. โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กลงทุนเท่าไหร่ หรือ โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาด. โรงงานน้ำดื่ม โรงงานน้ำแข็ง. ผลงาน การติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ ที่โรงน้ำดื่ม เคเคจี อ.วาปีปทุม จ. จำหน่าย และติดตั้ง เครื่องกรองน้ำและผ้าม่าน ระยอง บ้านฉาง สัตหีบ. ระบบโรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 8‚000 ลิตร. ชุดติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม 24,000 ลิตร/วัน (ทั้งระบบ) : Inspired by. เครื่องกรองน้ำ ro อุตสาหกรรม - รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านตาม